ל ו ח     א ו נ י ו ת

מצהר שם אוניה מצב פריקה סגירת
יבוא
טעינה סגירת
יצוא
יש
חמידות ?
יש
מ.י. ?
הקצאת ידיים
במשמרות
י ש ר ע מ ר